Broers Stiemsma winnen Rommert Zijlstra Kaatswedstrijd

MORRA - K.V. Warber Bliuwe in Morra-Lioessens hield woensdag de 54ste Rommert Zijlstra Kaatswedstrijd.

De heren A-klasse mochten een competitie verkaatsen, vier parturen in tweetallen. Na twee verkaatste wedstrijden hadden al de vier parturen nog zicht op de eindzege aangezien ze allemaal één keer hadden verloren.

Uiteindelijk zorgen de gebroeders Bouwe en Jelle Jaap Stiemsma uit Lioessens met de winst in de derde omloop voor de dagzege met een voordelig saldo van 18 voor-eersten. Jacob Lei uit Dokkum en Ewald Seepma uit Oosternijkerk eindigden met 16 eersten op de tweede plaats.

Heren B-klasse

Er waren acht parturen bij de heren B-klasse die een normale lijst verkaatsten. In de verliezersronde won het partuur van Harald Wiersma uit Metslawier, Mink Jelle Zijlstra en Andre Turkstra uit Dokkum de eerste prijs door met 5-1 te winnen van het partuur van Jacob Jongeling cs.

In de finale van de winnaars wonnen de zwaar-favorieten Jan Braaksma Kollum, Oene v/d Woude Moddergat en Dirk Pieter van der Schaaf te Brantgum de strijd met 5-0 en 6-6 van Simon Jan Mol Niawier, Sytze Aagjes Holwerd en Willem Elzinga te Moddergat.

Jeugd

Er werd gekaatst in vier verschillende klassen. Bij de jeugd van 14 tot 16 jaar werd een competitie verkaatst tussen 4 parturen tweetallen. Het partuur van Antje de Vries uit Anjum en Siebe Feenstra uit Morra wpm met drie gewonnen partijen de eerste prijs te winnen. Christine Spijksma uit Morra en Dylan Cuperus uit Oosternijkerk verloren met 5-2 van de latere winnaars en mochten de tweede prijs in ontvangst nemen.

Dames

Bij de dames mochten eveneens 4 parturen in tweetallen een competitie verkaatsen. Uiteindelijk eindigden drie parturen met 19 voor-eersten eindigden. Het aantal tegen-eersten moest de doorslag geven.

Dit resulteerde in het meest gunstige aantal voor de Holwerder dames Amarins Meindertsma en Berber Rinskje Ferwerda. Zij mochten de kransen in ontvangst nemen. Jantina Rozema uit de Falom en Metsje Sipma hadden 2 eersten meer tegen kregen de tweede prijs.

De jaarlijks verkaatste wedstrijd wordt vanaf 1963 gespeeld onder organisatie van de kaatsvereniging. Vanaf 1963 tot zijn overlijden in 1983 was Rommert Zijlstra uit Morra de sponsor van deze wedstrijd. Vanaf 1984 heeft Faber installaties uit Lioessens, en later gevestigd in Oosternijkerk, het sponsorschap op zich genomen en met het handhaven van de naam de traditie in ere gehouden.

Foto’s: Minke Wijtsma