Renovatie en uitbreiding van sociaal-cultureel centrum It Koartling

BUITENPOST - et hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het dan zover: dit najaar wordt begonnen met de renovatie en uitbreiding van sociaal-cultureel centrum it Koartling in Buitenpost. Een omvangrijke en kostbare operatie. Met een inzamelingsactie (‘tientjesactie’) hoopt het centrum het nog ontbrekende stuk van het budget bij elkaar te krijgen.

Inmiddels leggen architect Jack Visser uit Surhuisterveen en aannemer Rienk Tamminga uit Buitenpost de laatste hand aan de voorbereiding. Gehoopt wordt dat tijdens de inmiddels derde editie van het Kom Erbij Festival (eind september) het formele startschot voor de werkzaamheden kan worden gegeven.

Begonnen wordt met de uitbreiding aan de achterzijde van het gebouw. Het gaat daarbij om drie nieuwe en ruime toiletgroepen (dames-, heren- en invalidentoilet) en een (les-)lokaal, speciaal voor cursussen en workshops. De nieuwbouw wordt toegankelijk door een doorbraak van de (buiten-)muur ter hoogte van de huidige bar.

Zodra de nieuwbouw gereed is wordt begonnen met een ingrijpende opknapbeurt en herinrichting van het bestaande gedeelte. Daarbij word tevens het gehele gebouw toegankelijk gemaakt voor mensen met een fysieke beperking en worden waar nodig en voor zover mogelijk energiebesparende maatregelen getroffen. Alles vindt zó plaats, dat de vele activiteiten in het centrum gewoon kunnen blijven doorgaan.

De werkzaamheden worden mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provincie Fryslân, VSBfonds en het Oranje Fonds. De gemeente Achtkarspelen neemt een stuk van de kosten van groot onderhoud voor zijn rekening. De grootste bijdrage (zowel financieel als anders) wordt echter geleverd door het sociaal-culturele centrum zèlf.

Inwoners van Buitenpost en omgeving (en iedereen anders die ‘it Koartling’ een warm hart toedraagt) kunnen via de ‘tientjesactie’ die het centrum ondertussen is gestart een bijdrage leveren aan het compleet maken van het budget.