Foppe Marten de Haan koning in Ee

EE - Foppe Marten de Haan is zaterdag tot koning benoemd van de kaatspartij in Ee. Zijn partuur won bovendien in de C-klasse.

In de A-klasse was de eerste prijs voor Durkje de Vries, Barelt Bos en Peter Talsma. Tweede prijs ging naar Sjoukje Visser-Huizinga, Kas Huizinga en Freerk Haisma.

Klaas, Gerard en Aletta Keegstra-Sipma wonnen in de B-klasse. Tweede prijs was voor Jantina Rozema, Femme Haaksma en Hendrik Jansma.

In de C-klasse gingen Grietine Krol, Jaap Zijlstra en Foppe Marten de Haan er met de kransen vandoor. Tweede prijs was hier voor Antje de Jong-Botter, Jelle de Boer en Yorick van der Hoek.

De eerste prijs in de D-klasse was voor Alianne Castelein-Knoop, Sietse Wijbenga en Pieter Wouda. Tweede prijs was er voor Baukje Kroodsma, Harm Kroodsma en Edwin de Vries.