Gratis skeelerclinic van topschaatsers in Dokkum

DOKKUM - Op zondag 10 september organiseert Sport Fryslân samen met skeelervereniging IDS uit De Westereen skeelerclinics tijdens de Admiraliteitsdagen. Jongeren tussen de 8 en 14 jaar oud kunnen zich via www.sportfryslan.nl aanmelden voor het skeeleren. De clinic is gratis. Deelnemers hoeven niet perse zelf skeelers mee te nemen. De skeelervereniging neemt materiaal mee zoals skeelers, een helm en beschermers. Bij de aanmelding kan iedereen zijn schoenmaat doorgeven.

Namens het Jeugdsportfonds Friesland geven topschaatsers Antoinette de Jong en Jesper Hospes skeelerclinics. Oud-schaatscoach Henk Gemser is ook aanwezig en assisteert tijdens de clinics, die plaatsvinden op zondagmiddag op De Helling in Dokkum. Naast het skeeleren, kunnen deze jongeren ook meedoen aan kaatsen en fierljeppen. Deze clinics zijn ook gratis. Voor deze clinics hoeft men zich niet aan te melden. De fierljepbond en de Ljeppersklub Buitenpost hebben een fierljepmateriaal op De Helling geplaatst. Hier kun je (op het droge) leren fierljeppen. Bezoekers van De Admiraliteitsdagen kunnen meedoen wallball kaatsclinics. De kaatsbond en KV Oostergo uit Dokkum zijn de hele dag aanwezig op De Helling. Het wallball is een spel, dat lijkt op squash, dat één tegen één of twee tegen twee gespeeld wordt. Het is een snel en attractief spel. Jeugdsportfonds Friesland Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen zij hun sportdroom waar maken. Het Jeugdsportfonds vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten en betaalt de contributie en benodigde sportattributen. Om een kind een jaar lang te laten sporten heeft het Jeugdsportfonds €250,- per kind per jaar nodig Over Sport Fryslân Bijna één op de drie Friese inwoners bewegen te weinig. Elke dag weer zetten wij ons in om deze 240.000 inactieve Friezen in beweging krijgen. Daar werken we samen aan met de provincie, gemeenten, verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen, vrijwilligers en de inwoners van Friesland. Gezamenlijk aan de slag voor een vitaal Fryslân.