Een vrolijke start voor dorpsschool de Twa-Ikker in Augustinusga

Augustinusga - De basisscholen in het Noorden zijn maandagochtend weer begonnen en de meeste kinderen gaan weer naar hun vertrouwde school toe. Echter voor de kinderen van de dorpsschool de Twa-Ikker gold dit maandag niet. Hun eigen schoolgebouw wordt momenteel verbouwd.

De afgelopen maanden hebben er veel gesprekken plaatsgevonden vanuit de Twa-Ikker met gemeente Achtkarspelen en de schoolstichtingen ROOBOL en Noventa over de situatie rondom de huisvesting in Augustinusga. Welke richting gaan we op? Er is besloten dat de optie nieuwbouw geen kans van slagen had. Als school willen ze vooruit kijken en zo snel mogelijk een mooi onderkomen regelen voor de kinderen en leerkrachten die weer voldoet aan de hedendaagse normen voor goed onderwijs. Daarom is er besloten om met de gehele school (lees; alle groepen 1 t/m 8, inclusief IB-er en directeur) naar het voormalige schoolgebouw 'Maskelyn' te verhuizen tot aan het nieuwe kalenderjaar. Om de kinderen welkom te heten in hun tijdelijk onderkomen stonden de leerkrachten in een erehaag bij de ingang bij het naar binnen gaan van de kinderen. De feestmutsen en de feesttoeters maakten het plaatje helemaal compleet. Schooldirecteur Gradus Kootstra gaf aan dat het besef er is dat het even behelpen is qua ruimte, maar gaf aan; 'we krijgen er een hele mooie school voor terug. Een school waar we als dorpsschool verder kunnen bouwen aan de toekomst van de kinderen.'