Natuurgebied De Hege Dike in Burgum klaar

Burgum - Het natuurgebied De Hege Diken aan de Nieuwstad in Burgum is klaar. Parallel aan de aanleg van de Sintrale As is dit voormalig gronddepot ingericht als natuurgebied in het kader van de bijhorende gebiedsontwikkeling. Op vrijdag 8 september droeg gedeputeerde Johannes Kramer het beheer van het gebied van de provincie Fryslân symbolisch over aan de Fûgelwacht Burgum en Staatsbosbeheer. Nu de herontwikkeling af is, krijgt het terrein zijn oude naam terug: Noardermar. 

De eerste positieve ontwikkelingen zijn al zichtbaar. “De fegetaasje yn ‘e plassen ûntwikkelet him ûnferwachts posityf. Der binne al lytse snoekjes yn ‘e nije fisktrep sjoen,” vertelt gedeputeerde Johannes Kramer. In het gebied bouwden scholieren van ROC Friese Poort, samen met Van der Wal Hout uit Noardburgum, een vogelkijkhut. Hiervoor werd hout gebruikt van eikenbomen die voor de aanleg van de Sintrale As moesten worden gerooid. Ook is er een zwaluwwand te vinden. Grip op Grond Vanaf 2014 gebruikte provincie Fryslân de Hege Diken als gronddepot voor de aanleg van de Sintrale As. De grond werd daarnaast gebruikt voor de realisatie van het Wetter-en Willepark in Burgum. Met de ‘ontmanteling’ van De Hege Diken, is er weer een succesvolle koppeling van Grip op Grond tot stand gebracht. Grip op Grond stimuleert projecten van Friese overheden om strategisch samen te werken. Deze samenwerkingen zorgen voor allerlei (financiële) besparingen en voor een meer integrale en duurzame aanpak door hergebruik van grond. Stapsteen Het nieuwe natuurgebied maakt onderdeel uit van de integrale visie en het zogenoemde eko-kwadrant; een stapsteen voor de ecologische verbinding tussen Alde Feanen en de Burgumermar, in het verlengde van de ecopassage van de brug Burgum en het paluduct.