Biodiverse initiatieven gezocht

Dokkum - De Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland zijn in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel op zoek naar initiatieven die de biodiversiteit verhogen. Het is de bedoeling om deze ideeën vervolgens in de toekomst te verwezenlijken of ondersteunen.

De Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland willen graag samen met de inwoners uit Noordoost Fryslân werken aan het verhogen van de biodiversiteit in dit prachtige deel van Fryslân. Daarvoor willen zij graag weten welke ideeën en kansen er zijn en welke wensen er leven bij de inwoners om de biodiversiteit in de regio te verhogen. Ook is het de bedoeling om te kijken welke initiatieven er al zijn op het gebied van biodiversiteit in Noordoost Fryslân. Denk hierbij aan: het aanleggen van bijenweides, het realiseren van  nestgelegenheden voor vogels en insecten en het aantrekkelijk maken van het openbaar groen voor dieren en planten. Alle ideeën en initiatieven zijn welkom, zolang ze maar een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Op basis van de uitkomsten van deze enquête gaan de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Fryslân kijken of er ideeën, wensen en initiatieven kunnen worden verbonden en of er op basis van behoefte ondersteuning kan worden geboden bij de realisatie. De vragenlijst bestaat uit 12 korte vragen en het invullen neemt minder dan 10 minuten in beslag. U kunt de vragenlijst invullen op: friesemilieufederatie.nl/enquete-nof/. Onder alle deelnemers wordt een cadeaubon verloot ter waarde van  € 150,-. Invullen van de vragenlijst is mogelijk tot en met zaterdag 30 september.