Onderzoek ontwikkelingen bij riviertje De Lauwers

Buitenpost - Achtkarspelen gaat de buurgemeenten Grootegast en Zuidhorn benaderen voor het onderzoeken van de recreatieve en cultuurhistorische mogelijkheden van en rond het grensriviertje De Lauwers. Zodra er concrete ideeën zijn, kan gekeken worden naar mogelijke subsidiebronnen, aldus het college van b. en w. van Achtkarspelen.

Het voorstel om naar de aanleg van fiets-, wandel- en kanoroutes langs de bedding van De Lauwers te kijken, werd in februari gedaan door de gemeenteraad Achtkarspelen. Als het aan de politiek ligt, wordt de historische en culturele betekenis van het riviertje De Lauwers onder de aandacht gebracht tijdens Culturele Hoofdstad 2018. Hiervoor wordt onder meer een informatiepaneel gerealiseerd. De info zal zowel in de Friese als in de Nederlandse taal te lezen zijn.

Op dit moment is er geen pad aanwezig langs De Lauwers. De kosten van een fietspad langs het grensriviertje worden geschat op ruim 1,2 miljoen euro. "Gezien de hoogte van deze kosten zien wij geen mogelijkheden om dit nu te realiseren", aldus het college van Achtkarspelen.