Aanpak Julianastraat onder voorbehoud

Kollum - Het herstructureringsproject voor de Julianastraat e.o. in Kollum valt onder de arhi-procedure. Dit betekent dat Kollumerland c.a. ook na het nemen van een eigen besluit hierover afhankelijk is van de spelregels in het kader van de gemeentelijke herindeling.

De raadscommissie Kollumerland c.a. juichte het project donderdagavond toe. “It wurdt tiid dat dit fan start giet”, aldus Geert Dijkstra (CDA). “Wy hâlde it sels yn ‘e hân, want it falt net ûnder de arhi-proseduere”. De verbazing was van zijn gezicht af te lezen toen wethouder Jan Benedictus opmerkte dat deze conclusie niet terecht is. “Der is wol in foarbehâld yn it kader fan de arhi”. De commissie toonde zich niettemin verheugd over de projectstart die mogelijk wordt nu de woningbouw alom aantrekt. “Nei seis jier fan ôfwachtsjen is it einliks sa fier”, jubelde Tineke Bosgraaf (FNP). “In moai plan. It wurdt tiid dat der hjir wat bart”, aldus Sjoerd Keizer. Klaas de Jager (ChristenUnie): “By ’t simmer is it no in braaklizzend terrein der’t it gêrs betiden oardel meter heech stiet”. Plannen voor woningbouw zullen er in samenwerking met Thús Wonen worden ontwikkeld. Thús Wonen regelt de bouw van negentien sociale huurwoningen. In een ander deelgebied geeft deze één kavel uit en zal de gemeente voor een vierkante meterprijs van 100 euro ex btw vier bouwkavels uitgeven.

Tekst: Jelle Raap