Nieuwe raadsgriffier Noardeast-Fryslân heeft geen academische diploma's nodig

Kollum -   Een academische opleiding is niet direct noodzakelijk voor de nieuwe griffier van de gemeente Noardeast-Fryslân die in 2018 tijdelijk in dienst komt bij de gemeente Dongeradeel.

De raadscommissie Kollumerland c.a. adviseerde donderdag positief over een academisch werk- en denkniveau als een van de vereisten. “We hebben mensen met een academische opleiding gezien die er niets van maken en mensen met een jarenlange werkervaring die het wel maken”, aldus Cees Fransooijs (CDA) vanuit de werkgeverscommissie over deze formulering. Kevin Merkus (PvdA) stelde als  enige voor wel uit te gaan van een opleiding op academisch niveau. “Er is sprake van een behoorlijk salaris en daar mag best iets tegenover staan aan diploma’s. Je vraagt een chauffeur toch ook niet of hij wel in staat is om een voertuig te kunnen besturen?”, aldus Merkus. Hij doelde met het salaris op schaal 13 (€ 4.380) bij aanloop en later schaal 14 (€ 4.653) per maand op basis van een 36-urige werkweek. Merkus kreeg wel het gelijk aan zijn kant bij het aanspreken van de nieuwe griffier. “Je speelt een verbindende rol in de samenwerking tussen raad, college en organisatie”, zo luidde een klein deel van de uitgebreide taakomschrijving. “Je. Dat matcht hier toch niet?” Fransooijs reageerde, voor de fijnproevers, met een opmerkelijke tekst voor het jongste raadslid: “Wat stelt u voor?”

Het werven van de beoogde griffier kan starten zodra de drie gemeenteraden van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. akkoord zijn. De nieuwe man of vrouw komt per 1 januari 2018 formeel in dienst bij de gemeente Dongeradeel om per 1 januari 2019 de overstap te maken naar de nieuwe gemeente. In het procesvoorstel wordt deze gemeente aangeduid als NEF. “Dat kin echt net”, oordeelde Tineke Bosgraaf (FNP). “As gemeente hjitte wie dochs ek net KCA, mar Kollumerland cum annexis”. Ze stelde voor vanaf heden geen afkortingen meer te hanteren, maar gewoon de nieuwe gemeentenaam Noardeast-Fryslân.

Tekst: Jelle Raap