Werkzaamheden nabij fietspad Jaachpad Ee

EE - Donderdag 21 september verricht Wetterskip Fryslân werkzaamheden nabij het fietspad Jaachpad (ten hoogte van Ee), waardoor er enige overlast kan ontstaan. Het fietspad wordt niet gestremd.