Diamanten huwelijk echtpaar Vellema-de Jong uit Kollum

Kollum - Dinsdag 19 september was het echtpaar Vellema-de Jong uit Kollum zestig jaar getrouwd. Burgemeester Bearn Bilker bracht namens de gemeente Kollumerland c.a. de felicitaties over. Het echtpaar kreeg een Boekje over de gemeente Kollumerland c.a. uit handen van de burgemeester.

De heer Piet Vellema is 20-01-1936 geboren in Blija en van mevr. Boukje Vellema- de Jong is 14-03-1938 geboren te Finkum. Het echtpaar trouwde in het gemeentehuis van Dokkum. Hun eerste ontmoeting was op de Zijl in Dokkum. Het was liefde op het eerste gezicht. Piet zat op de Ambachtschool en Boukje op de Huishoudschool. Na de schoolperiode ging Piet varen bij de kustwacht. Boukje werkte als hulp in de huishouding. Na hun trouwen is het stel vertrokken naar Ameland, waar Piet werkte als machinist op de veerdienst Nes-Ameland. Daar hebben zij vijftien jaar gewoond en zijn hun drie kinderen geboren, een dochter en twee zonen. Inmiddels is de familie uitgebreid met zeven kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. In 1972 is het stel verhuisd naar Kollum. Daar kreeg Piet werk bij de jachthaven in Westergeest als monteur. Boukje kreeg werk bij de Bentex in Kollum als verkoopster, waar ze 21 jaar gewerkt heeft. Piet en Boukje zijn nog gezond en hopen nog jaren samen van het leven te genieten.

Foto: Sake Beerstra