Bewoners Talmahûs genieten van optreden Amusementskoor Haven in Zicht

Feanwâlden - Het Amusementskoor “Haven in Zicht” uit Burum verzorgde dinsdagavond, een optreden in het Talmahûs te Feanwâlden. Het werd een sprankelend optreden in een volle zaal met bewoners. De vele vrijwilligers liepen zich het vuur uit de sloffen om alle bewoners op tijd in de grote zaal te krijgen.

Het was het eerste optreden van het koor na de zomervakantie en ook het eerste optreden van de nieuwe leden Arno van Valburg en Siep van der Bij. Het koor werd begeleid op de accordeon door Joze Boon en Truida van Santen. Het werd een zeer afwisselend optreden voor de aanwezigen en het koor. Er werd meegezongen dat het een lieve lust was en aan het einde van de avond  gingen zelfs de voetjes van de vloer. Het koor zong diverse liederen, zoals “Home on the Range”, “Sofietje”, Droomland, Que sera sera en “Fannacht hie ik in frjemde dream”.  Mieke Baars las een gedicht voor en de bewoners stelden ook dit zeer op prijs.

Daarna zongen Tineke en Geert Dijkstra de solo’s bij het lied “One way wind” een prachtige vertolking. Ook de liederen “The Fields of Athenry” en “Droomland”, met als solisten Tineke Dijkstra en Bouke Zijlstra, kregen een warme ovatie. Na de pauze werd volop meegezongen en aan het eind volgde een welverdiend applaus en de aanwezigen waren unaniem van oordeel: Het Amusementskoor uit Burum mocht nog wel een keer komen.

Het was een fantastische avond voor zowel het koor als de toehoorders. Deze muzikale avond werd mede mogelijk gemaakt door de Femme van der Schaaf Stichting en de opbrengst van de collecte voor  het Oranjefonds. Met de gift van de Femme van der Schaaf Stichting kan het Amusementskoor een muzikale middag of avond verzorgen in verzorgingshuizen in de regio Noard East Fryslân. Dit tegen een gereduceerde prijs omdat de ouderen niet de dupe mogen worden van bezuinigingen.

Wie ook een optreden wil sponsoren kan contact opnemen met Heerco van der Galiën, de penningmeester van het koor. Zie daarvoor de website.