Ouderen genieten van gezellige middag met Fryske troubadour

Kollum - Tijdens de startweek van de Protestantse Gemeente te Kollum werd ook dit jaar op woensdagmiddag een gezellige middag gehouden voor alle 75+ ers van de gemeente. Deze middag werd door de diaconie van de protestantse gemeente van Kollum georganiseerd.

De opening werd gedaan door dhr. Henk Dijkstra door te lezen uit Marcus 6: vers 37-39 en  Matheüs 25 vers 34-35. aansluitend volgde een gebed.

Daarna was het woord aan de Fryske troubadour dhr. Adri de Boer. Hij zong verschillende Friese liedjes. Na de pauze stonden ook er bekende liedjes op het repertoire, deze werden dan ook uit volle borst meegezongen. 

Foto's Sake Beerstra