Bewoners Miedloane zijn drukke verkeer in hun straat zat

De Westereen - Sinds de komst van de Centrale As wordt de Miedloane in De Westereen veel gebruikt als sluiproute van en naar Damwâld, Wâlterswâld en Driezum. De bewoners van de Miedloane grepen de feestweek in het dorp aan om hun frustraties over het toegenomen verkeer te uiten, in niet mis te verstane teksten. Aan bomen en feestpalen werden verschillende pamfletten geplakt om verkeersdeelnemers duidelijk te maken dat het extra verkeer de bewoners de spuigaten uitloopt.

Foto's: Johanna Kommerie