Afdeling Rode Kruis wijst bij wijze van les woningen toe

Buitenpost - BUITENPOST – Het verantwoord toewijzen van een huurwoning binnen de huidige wet- en regelgeving is beslist niet eenvoudig. Het kostte een dertigtal dames van  de afdeling Achtkarspelen van het Rode Kruis donderdag in het SWA-kantoor te Buitenpost veel tijd, moeite en energie om hiervoor knopen door te hakken.

BUITENPOST – Het verantwoord toewijzen van een huurwoning binnen de huidige wet- en regelgeving is beslist niet eenvoudig. Het kostte een dertigtal dames van  de afdeling Achtkarspelen van het Rode Kruis donderdag in het SWA-kantoor te Buitenpost veel tijd, moeite en energie om hiervoor knopen door te hakken.

Na een reguliere afdelingsvergadering in het kantoor van Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) namen de dames in educatief verband tijdelijk de taak over van de toewijzingscommissie. Zo moesten ze aan de hand van vijf min of meer complexe situaties, waarbij twee noodgevallen, een volgorde van toewijzing bepalen voor drie woningen. Ze dienden hierbij uit te gaan van de geldende criteria voor woningtoewijzing die ook de woningstichting hanteert. Hierbij betreffen het onder meer zaken als inschrijvingsduur, recht op huurtoeslag, huurprijs, interne verhuizing, overlast of huurachterstand en medische- of sociale- of economische noodzaak. Bij wijze van simulatie gaven de dames per groepje hun keuze aan voor wie welke woning krijgt toegewezen.

Rechtvaardig

Onder het genot van koffie en wat lekkers gaf directeurbestuurder Riekele T.Heida van SWA vooraf tekst en uitleg over de organisatie, haar missie en haar mogelijkheden. Manager bewonerszaken Johannes Douma lichtte vanuit de praktijk van alledag enkele criteria zoals medische noodzaak en overlast toe bij het toewijzingsbeleid. Duidelijk werd ook dat organisaties als SWA niemand uitsluiten. Zowel mensen met een laag inkomen als ook mensen met een hoger inkomen helpt SWA graag. Zo kan een jongere onder de 23 jaar in aanmerking komen voor huurtoeslag als de maximale huurprijs niet hoger is dan nu € 414,02 per maand. Medische of sociale omstandigheden kunnen geregeld een andere keus rechtvaardigen als de nood hoog is en er geen uitwijkmogelijkheden zijn. Alleen extreme situaties zoals een behoorlijke huurachterstand of langdurige overlast kan een woningstichting ervan weerhouden een huurovereenkomst af te sluiten.