Nieuwe politieke partij in Dantumadiel: Soc!aal L!nks

Damwâld - De afdelingen van GrienLinks en de PvdA en leden van de SP in Dantumadiel gaan samen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De nieuwe partij en dus ook de fractie krijgt de naam SOC!AAL L!NKS.

"Door met elkaar samen te werken denken wij dat wij onze sociale, groene en ontwikkelingsgerichte ideeën beter kunnen uitdragen. Een linkse samenwerking die in de Tweede kamer blijft haperen gaan wij verwezenlijken in Dantumadiel. De centrale thema’s zullen dan ook zijn: Een samenleving met gelijke kansen voor iedereen; met duurzaamheid als ijkpunt; goede zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft; goede werkgelegenheid voor iedere burger met ondersteuning van het bedrijfsleven en dit alles met behoud en ontwikkeling van onze eigen cultuur. Door als GrienLinks, PvdA en SP leden samen te werken denken wij dat wij Dantumadiel positief kunnen veranderen in de sociaalste en duurzaamste gemeente van Nederland", aldus de nieuwe partij.

"Centraal staat ons verkiezingsprogramma. Dit op basis van de vijf genoemde thema’s, begin november presenteren wij onze mensen en de lijsttrekker. SOC!AAL L!NKS staat klaar om voor de gewone, sociaal betrokken en wereldbewuste burger in de gemeenteraad van Dantumadiel zitting te nemen."