Kinderen aan de slag met landschapsonderhoud

Kollum - De leerlingen van de Prins Bernhardschool uit Kollum gingen dinsdagmorgen aan de slag bij de zorgboerderij van de familie Ripping in Kollum. De leerlingen werden welkom geheten door Landschapsbeheer Friesland. Hierna splitsen zij zich in drie groepen om aan de slag te gaan met snoeien, zagen en andere opdrachten. In 2008 ontwikkelde NME-Centrum De Klyster in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging, Landschapsbeheer en het IVN een project om leerlingen te betrekken bij hun geboortestreek: het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.

De kinderen leren door de natuurwerkdag een stukje cultuur- en natuurbehoud in hun eigen regio. Deze werkdag werd georganiseerd door Natuur- en Milieu Educatiecentrum De Klyster. Het centrum is een initiatief van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland c.a. met als doel de natuur- en milieueducatie in deze gemeenten te ondersteunen en stimuleren. De dag zat vol met activiteiten. Van een natuurgids kregen de kinderen hulp bij een ontdekpad in het weiland. Hier werd naar slootdiertjes gezocht, werd gekeken hoe een elzensingel eruit zag en kregen ze les over het ontstaan van een elzensingel. Maar het allerleukste vonden de kinderen het derde onderdeel van de dag namelijk het snoeien (en dus onderhouden) van de houtwallen. Hierbij moesten de kinderen takken die te lang werden of over de sloot hingen, wegsnoeien met zagen en knipscharen. Ook mochten ze met messen een stok afschillen en versieren, waaraan ze bijtjes vast maakten, die ze van wol en elzenpropjes gemaakt hadden. Foto's: Sake Beerstra