Tweede diploma voor oud-leerlingen Nordwin College

BUITENPOST -  De leerlingen van het Nordwin College konden, na hun diploma van de gemengde leerweg, afgelopen donderdag ook hun diploma van de theoretische leerweg in ontvangst nemen.

Alle leerlingen op het VMBO-Groen van het Nordwin College hadden vorig schooljaar in een extra theorievak examen gedaan en daarmee recht op een extra diploma. Daarmee werd volledig recht gedaan aan de 100% slagingsscore van afgelopen schooljaar.  Leerlingen die de gemengde leerweg op het Nordwin College volgen, doen allemaal examen in het extra vak Duits. Het niveau van de gemengde leerweg is precies gelijk aan dat van de theoretische leerweg. Gangbaar is dat in de gemengde leerweg alleen Engels wordt aangeboden. Het Nordwin College doet er echter een schepje bovenop en laat de examenkandidaten naast dit vak ook examen doen in Duits. Op die manier krijgen de leerlingen behalve het diploma van gemengde leerweg ook het diploma van de theoretische leerweg en daarmee ook de mogelijkheid om door te stromen naar de havo. Een groot aantal kiest echter voor het MBO en tijdens de gezellige bijeenkomst werd er veelvuldig gepraat over de belevenissen op de verschillende nieuwe opleidingen. De sfeer op het Nordwin werd echter wel gemist en in het begin van de avond namen de leerlingen nog even een kijkje in hun oude vertrouwde lokaal, waar ze menig gezellig uurtje hadden doorgebracht. Eigenlijk, zo werd er gezegd, misten ze die speciale Nordwin sfeer toch nog wel een beetje.