Nieuwe molenaars geslaagd voor molenaarsexamen

Wânswert - Op zaterdag 7 oktober zijn Sikke Hoekstra uit Dokkum en Wigle van der Meer geslaagd voor het examen molenaar. Dat betekent dat zij in geheel Nederland een antieke windmolen mogen bedienen.

De opleiding is gevolgd op de molen Victor in Wânswert volgens de regels van de provinciale vereniging Gild Fryske Mounders. Er is minstens twee jaar geoefend met de leerstof en de zeilen en bevat naast 150 uur vaardigheidstraining op de opleidingsmolen Victor te Wânswert ook nog 30 uur verplichte stage op de andere lesmolens. In de opleiding vormen naast kennis van de molenonderdelen ook theorie van het weer en veiligheid belangrijke onderdelen. Ook waren  er excursies naar andere delen van het land en de ledenavonden in Poppenwier.

Praktische handelingen bij het examen zijn het zeilen voorleggen van een molen, het remmen van een draaiende molen en de stormproef, waarbij in één minuut een zeil moet worden verwijderd van de wiek.  De beide mannen konden deze handelingen uitstekend verrichten vond de examencommissie. De examencommissie bestond uit Jaap van Driel uit Groningen, Yolt Ijzerman uit Aldeboarn en de eigen leermeester Sjerp de Jong uit Feanwâlden.

Sikke Hoekstra was erg tevreden over de lessen bij het Gild. Als oud-leraar basisonderwijs weet hij hoe het lesgeven gaat. Hij wil ook graag in de toekomst de werking van een molen aan de jeugd en toeristen uitleggen. In zijn woonplaats Dokkum gaat hij het team op de korenmolen de Hoop versterken. Maar ook de poldermolen de Gans te Ezumazijl hoopt hij te bedienen. “In mûne yn it frije fjild hat ek wol wat; it is in ûntspannen hobby, mei eleminten fan  de natoer om jo hinne”, memoreert hij.

Wigle van der Meer zal een poldermolen in de omgeving van Feanwâlden bedienen. “As boeresoan wit ik fan it belang fan droech lân” zegt hij. Met zijn technische achtergrond en ervaring had hij goed zicht op de werking van molens en het noodzakelijk onderhoud hier van. Dat geeft een voorsprong, maar de opleiding is ook een stukje brede algemene ontwikkeling met geschiedenis en het weer als  belangrijke aandachtsgebieden, geeft hij aan.