Sânfeartsjepaad doorbreekt gemeentegrens Dantumadiel

Wâlterswâld - WALTERSWALD – Noordoost-Fryslȃn is weer een wandelpad rijker na de officiȅle opening van het Sȃnfeartsjepaad onder Wâlterswâld. Na de onthulling van het naambord door voorzitter Kees Boersma van Dorpsbelang Wâlterswald en wethouder Germ Wiersma opende het tweetal met een ferme heggenschaar het pad met het doorknippen van een grote wegversperrende tak.

Het bijzondere aan de naamgeving is dat deze voor het totale pad geldt, hoewel zo’n driehonderd meter ervan officieel in Dongeradeel ligt. “Der komme gjin hekjes by de gemeentegrins. As Sinteklaas aanst yn Dokkum komt, kin dy it paad fuort fine”, aldus Wiersma maandagmiddag. Hij benadrukte dat Dongeradeel in goed overleg akkoord is gegaan met een eenduidige naam. “Dat wy no in stikje yn Dongeradiel ha, is moai meinommen”. De benaming, ingegeven door dorpshistoricus Wieger Jacobs, heeft een directe relatie met de Kostverloarenloane. Als de arbeiders vroeger huiswaarts keerden na zandafgravingwerk in het land keerden ze via het pad langs de vaart huiswaarts. “As se thús kamen, wie de kost al ferlern”. Dorpsbelang Wâldsterwâld toonde zich verguld met het pad. “In stikje Dongeradiel der by, dat past ús wol”, grapte Kees Boersma.

Stap

“Wy binne bliid dat wy wer in stap makke ha”. Als voorzitter van de Commissie voor de Gebiedsontwikkeling rond de Centrale As concludeerde Bertus Mulder dat met dit pad er weer een plus aan het gebied is toegevoegd. De ontwikkeling ging niet zonder slag of stoot. “It is prate mei Pleatslik Belang en mei oaren en dan moatte jo somtiden wolris fia in omwei tinke”. Het pad voert vanaf de Koailoane naar de Dokkumerlannen. Paaltjes met driekleurige kabouters wijzen u de weg. Ter hoogte van de minirotonde moet er een oversteek worden gemaakt om via een kunststoffen brug de weg te kunnen vervolgen. Vanwege de noodzaak de sloot te maaien en met het oog op duurzaamheid is er in overleg met het waterschap gekozen voor een brug van kunststof.

De bekende natuurman Jacob Bijlsma gaf tijdens een eerste rondleiding tekst en uitleg over de natuur in de omgeving. Hij tipte de gemeente alvast een enkele boom te snoeien. “Dizze hat syn tiid hân. Dan wolle jo net in tak op ‘e holle krije, mar foar de spjocht kin der in part stean bliuwe”. Wiersma roemde de natuur in de directe omgeving. “De natoer is ús itenspantsje. Wy moatte der fan ite, mar jo meie der ek fan geniete”. In die stijl sloten de genodigden de bijeenkomst af met koffie en pannenkoek met warme kersen bij Melktap De Vries. Met folie omwikkelde hooibalen dienden hierbij als tafel en strobalen als stoel.