Oude klompenmakersgereedschappen te zien in Oudheidkamer Gerkesklooster

Gerkesklooster - Op zaterdag 21 oktober is het museum/oudheidkamer in de Hervormde Kerk, Poorthoek 1A te Gerkesklooster weer open van 14.00 tot 17.00 uur. Het museum is ingericht met documenten en voorbeelden van het voormalige klooster Jeruzalem. Daarnaast zijn er ook diverse artikelen te zien, die door dorpsbewoners van het tweelingdorp beschikbaar gesteld zijn aan het museum.

In de achter ons liggende maand heeft de oudheidkamer van een dorpsbewoner diverse gereedschappen gekregen van een klompenmaker. De stichting Historische Kring Gerkesklooster Stroobos was hier heel blij mee, aangezien het dorp vroeger verschillende klompenmakers in hun midden had. Daarnaast was er ook nog een oude gereedschapskist met timmermansgereedschap. 

Foto: Klaas van der Schuit