Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018 in Buitenpost

Buitenpost - In 2018 is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa. Wat zou er gebeuren als een gemiddeld Fries dorp de kans krijgt om de Kulturele Hoofdplaats te worden? Zou dat wel goed gaan? De humoristischtragikomische theatervoorstelling Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018, geschreven door Bonne Stienstra, is ook de kroniek van een Fries dorp: hoe was het vroeger en hoe is het nu?

Bokwert is een fictief dorp in Friesland, bekend uit de satirische stukjes die tussen 1970-1992 in de Leeuwarder Courant stonden. Met rollen van Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anneke Hondema.

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is een theatervoorstelling over een gemiddeld Fries dorp, dat plotseling de mogelijkheid krijgt om in 2018 de Culturele Hoofdplaats te worden. Men zou verwachten, dat iedereen in grote saamhorigheid zich er voor gaat inzetten, maar in de praktijk blijkt, dat er onderling grote meningsverschillen zijn, zoals dat ook bij Leeuwarden CH2018 aan de hand is.

Moet er in Bokwerd ook een fontein komen? Is de grutto de enige vogel die bedreigd wordt? Is het dorpsfeest cultureel erfgoed?

Het gaat daarbij ook over onderlinge verhoudingen, persoonlijke verhalen, conflicten en over hedendaagse strubbelingen. De column met de naam Bokwerd is in de jaren ’70 bedacht door schrijver / journalist Rink van der Velde (1932-2001) en werd gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. Hierin beschreef hij de dorpsbelangvergaderingen over een niet bestaand dorp, dat het altijd op moest nemen tegen de ‘Hoofdplaats.’ Het Nederlands dat de Bokwerders daarbij gebruiken staat stijf van de frisismes en komt daardoor bij de mensen hilarisch over. ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is tevens de kroniek van een Fries dorp, over hoe het was en hoe het is en waar het gemeenschapsgevoel onder druk staat door alle moderne invloeden. Het is een humoristische voorstelling met tragikomische elementen, geschreven door Bonne Stienstra, gespeeld door Jan Arendz en Marijke Geertsma, die elk drie rollen spelen en gastspeelster Anneke Hondema, in de regie van Bruun Kuijt.

Zondagmiddag 22 oktober 2017

Aanvang: 15.30 uur /  The Point

Voorverkoop en aan de zaal: 18,50

Info: 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl

Voorverkoopadres: Dropshop Liquorice Kerkstraat Buitenpost