Ook inwoners Achtkarspelen tevreden over dienstverlening en woonomgeving

Buitenpost - Ook inwoners van de gemeente Achtkarspelen zijn over het algemeen tevreden over hun woonomgeving en de gemeentelijke dienstverlening. Eerder vandaag werden ook de uitkomsten van het onderzoek dat in de gemeente Tytsjerksteradiel werd gehouden bekend gemaakt. Ook daar zijn de inwoners tevreden.

Een aandachtspunt in Achtkarspelen is de relatie tussen de gemeente en inwoners. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’ die gehouden is onder 2.000 inwoners. ‘Ik wil alle inwoners bedanken die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Deze uitkomsten geven ons handvaten om het gemeentelijke beleid en de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de wensen van inwoners,’ aldus burgemeester Gerben Gerbrandy. Gemeentelijke dienstverlening hoog gewaardeerd In de afgelopen 12 maanden hebben zeven op de tien inwoners contact gehad met de gemeente. Zij waarderen dit met een 7,2. Dit is hoger dan landelijk. Inwoners zijn vooral tevreden over het gemak waarmee zij hun product of dienst konden aanvragen en de juistheid en volledigheid van de ontvangen informatie. Medewerkers van de gemeente hebben bij de meerderheid van de inwoners een positieve indruk achtergelaten. Wel is verbetering mogelijk door inwoners nog meer aangenaam te verrassen met de verleende service. Prettig wonen in Achtkarspelen Inwoners geven het wonen in de eigen buurt een 7,9. Negen op de tien inwoners voelen zich thuis en veilig in hun buurt. Over de aanwezigheid van voorzieningen, zoals winkels en parkeergelegenheid, zijn inwoners tevreden. Ook het aanbod van gezondheids-, sport- en welzijnsvoorzieningen, wordt hoog gewaardeerd. Een aandachtspunt voor de gemeente is de buurten nog meer betrekken en een beroep doen op buurtbewoners bij de aanpak van leefbaarheid. Relatie gemeente en inwoners Drie op de tien inwoners hebben vertrouwen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. Inwoners waarderen de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid met een 6,3. De beoordeling op beide aspecten is gelijk aan het landelijk gemiddelde maar zijn aandachtspunten voor de gemeente. Zorg en welzijn Inwoners van Achtkarspelen zijn tevreden over het leven op dit moment en geven gemiddeld een 8,0. De eigen gezondheid geeft men een 7,6. De meeste inwoners zeggen voldoende contact met andere mensen te hebben. Bijna een op de vijf heeft behoefte aan meer sociale contacten. Een grote groep inwoners zet zich actief in voor de gemeenschap: twee derde van de inwoners was de afgelopen 12 maanden actief bij een vereniging en bijna de helft van de inwoners heeft in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk gedaan. Het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door I&O Research. In totaal hebben 572 inwoners de vragenlijst ingevuld. Elke twee jaar zal Achtkarspelen een tevredenheidsonderzoek uitvoeren.