Muziek- en zangavond in Walterswâld

Walterswâld - Op zondag 22 oktober zal er in de Gereformeerde kerk ’De Lichtbron’ (Tsjerkeloane 12), weer een muziek- en zangavond worden gehouden. Deze avond begint om 19:30.

Het thema is ditmaal: ´Gods Woord houdt stand in eeuwigheid´. Dit vers komt uit het bekende Lutherlied ´Een vaste burcht´.
Muzikale medewerking wordt verleend door Christelijk gemengd koor ‘Looft den Heer’ uit Wijnjewoude, o.l.v. Annejaap Soldaat, tenor Annejaap Soldaat en organist Jogchum Sipma.
De toegang is gratis. Wel is er, ter bestrijding van de onkosten, na afloop een deurcollecte. Tevens is er na afloop gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris.