Buitenposter app útPost zoekt hulp bij verdere ontwikkeling

Buitenpost -  BUITENPOST - Tijdens de opening van de feestweek in juli is de Buitenposter nieuws- en informatie-app Útpost gelanceerd. Ondertussen zijn er al meer dan 550 gebruikers van het programmaatje voor mobiele telefoon en tablet.

Maar de werkgroep útPost blijft volop bezig om de app zo compleet en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Daarom wordt nu ook de hulp van de gebruiker ingeroepen om dit voor elkaar te krijgen. De werkgroep denkt dat er nog veel meer uit de app te halen dan nu gebeurt. Uiteraard wil ze zoveel mogelijk de voor Buitenpost interessante informatie van internet verzamelen en aanbieden. Maar er ligt ook een uitdaging om ze zo toegankelijk als mogelijk voor de gebruiker te laten zijn voor de gebruiker. De mensen achter útPost zijn daarom als eerste erg geïnteresseerd in hoe op dit moment de app in het gebruik ervaren wordt. Zowel positieve opmerkingen áls ook opbouwende kritiek wil men graag horen. Daarnaast is de werkgroep op zoek naar nieuwe ideeën om de app nog functioneler en completer te maken. Het gaat dan om kwesties als: Welke informatie wordt nu nog gemist in de app?; Hoe overzichtelijk is het werken met het menu van útPost?; Is het wel gemakkelijk genoeg om datgene wat men zoekt, ook te vinden in de app?; En kunnen de mensen die iets willen melden dit nu op een redelijk probleemloze wijze doen? Over deze en alle mogelijke andere vragen wordt op woensdag 18 oktober een denk- en praatsessie gehouden. Iedereen die geïnteresseerd is in útPost en met ons de mogelijkheden van de app wil meedenken en/of -praten is van harte welkom. De bijeenkomst is op woensdag 18 oktober om 19.30 uur in de Fonteinkerk aan de Bernhardlaan (in tegenstelling tot wat eerst in dorpsblad De Binnenste Buiten stond). Reacties over het onderwerp kunnen trouwens ook via de app zelf worden doorgeven. Kies daarvoor in het hoofdmenu van útPost de optie: ’Ideeën voor de app?’. Foto: © Werkgroep útPost