Werkzaamheden Pompster Pleintje van start

Kollumerpomp - Eindelijk konden de vrijwilligers uit Kollumerpomp een begin maken met het "Pompster pleintje". Na maanden van voorbereiding en van aanvragen bij vele instanties zoals het "Iepen Mienskipsfûns", en overleg met betrokken partijen werd op 7 oktober de kraan in het grasveldje gezet om de aanleg van een pannakooi te realiseren. Dit was één van de grootste wensen van de kinderen uit het dorp en daarom werd er voor gekozen om hier als eerst mee te beginnen.

Om half acht 's morgens werd de grond afgegraven en afgevoerd om dit vervolgens met zand op te vullen en aan te trillen. Helaas was het weer die dag niet goed en werden alle werkzaamheden in de stromende regen uitgevoerd. Een week later, afgelopen zaterdag, waren de weergoden de vrijwilligers beter gezind en werd er wederom om half acht begonnen met het bestraten van de ondergrond voor de pannakooi. Rond half vijf 's middags lag het straatwerk erin.
De pannakooi wordt over vier weken op gemonteerd, zodat de kinderen uit de Kollumerpomp er heerlijk op kunnen voetballen.
De meeste overige plannen van het plein wordt opgeschoven naar volgend voorjaar aangezien de dagen korten en daarmee het weer er vermoedelijk niet beter op wordt.