Oprichting Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik

Twijzelerheide -   Op donderdag 28 september is bij notaris Mook in Surhuisterveen de akte ondertekend van de Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik. De stichting is opgericht om de ondersteuning en begeleiding (zorg) aan volwassenen en ouderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking te faciliteren.

De stichting zet zich in voor die zaken die voor het uitvoeren van de zorg aan de daggasten nodig is, maar niet via de reguliere financiering bekostigd wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van een auto/bus die vervoer van en naar de boerderij mogelijk maakt, omgeving gebruiksvriendelijk maken, budget voor hulpmiddelen deelnemers en voor activiteiten deelnemers. De stichting verleent geen bijdrage aan de exploitatiekosten en doet geen uitkeringen aan medewerkers in welke vorm dan ook. De stichting ziet toe op de besteding van subsidie of donorgelden waaraan de gever een specifiek doel heeft gekoppeld. Zij legt daarover desgevraagd aan de gever verantwoording af. Voor de financiering van projecten in het beleidsplan van stichting VZW, benadert haar bestuur fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren. Ook voert het bestuur ook financiële acties. Ook kan men donateur worden. Het bestuur verantwoord de besteding van de giften via het jaarverslag. Het bestuur bestaat uit: voorzitter: Pytsje van der Veen, penningmeester:  Anne van der Berg, secretaris: Erica Aldershof-Carolus en de bestuursleden: Antje Bijlsma-de Jong en Otto Zijlstra. Zorgboerderij de Witrik Zorgboerderij de Witrik biedt dagbesteding aan volwassenen en ouderen die te maken hebben met een lichamelijke of geestelijke beperking. Hierbij kan men denken aan beperkingen ten gevolge van ouderdom en geheugen, een beroerte, depressie, reuma, parkinson etc. Zorgboerderij de Witrik biedt een alternatief op het reguliere aanbod in dagbesteding voor ouderen in de regio. Door veel deelnemers wordt een bezoekje aan de boerderij als laagdrempelig ervaren. Deelnemers hebben altijd te maken met vertrouwde gezichten en continuïteit. De huiselijke sfeer en diverse activiteiten zowel binnen als buiten zorgen er voor dat mensen zich prettig en vrij voelen. De dagbesteding heeft als doel om achteruitgang op verschillende gebieden bij de deelnemers te voorkomen door middel van activering. Daarnaast het zo zelfstandig mogelijk te functioneren te handhaven en te bevorderen. De dagbesteding draagt bij aan het ontlasten van de thuissituatie. Hierdoor kunnen deelnemers langer thuis blijven wonen, wat door deelnemers en hun naasten als zeer waardevol ervaren wordt. Voor meer informatie: kijkt u eens op https://www.zorgboerderijdewitrik.nl/