Gastles over veiligheid bij wegwerkzaamheden Harkema

HARKEMA - De gastles over veiligheid bij de wegwerkzaamheden in de Warmoltsstrjitte in Harkema was een succes. Kinderen van basisschool ’t Holdersnêst vielen van de ene verbazing in de andere.

,,Vaak staan ze niet stil bij de gevaren die er zijn bij werk aan de weg", aldus wethouder Jouke Spoelstra. ,,Deze les door aannemer Witteveen levert inzicht op van beide kanten. Niet alleen de kinderen kregen tips, ook de aannemer hoorde vanuit de groep kinderen zaken die nog onbekend waren. Dat is mooi."

De gemeente Achtkarspelen is in het voorjaar begonnen met de voorbereidingen voor de reconstructie van de Warmoltsstrjitte. Tijdens de wegwerkzaamheden is de straat gestremd voor doorgaand verkeer. ,,Dergelijke werkzaamheden hebben impact en zullen hinder opleveren voor aanwonenden en andere weggebruikers", zegt Spoelstra. ,,Maar eenmaal afgerond levert de opwaardering van de straten een grote plus op." Naar verwachting is in het voorjaar van 2018 de straat weer klaar voor gebruik. 

Samenwerken

In de afgelopen maanden zijn langs en in de straat veel voorbereidende werkzaamheden verricht aan kabels en leidingen. De gasleiding en de waterleiding zijn grotendeels vervangen. Ook zijn onderzoeken uitgevoerd naar de eigenschappen van de ondergrond. Het ontwerp is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen Plaatselijk Belang en de gemeente. In het ontwerptraject is extra aandacht besteed aan verkeersveiligheid. Ook de uitstraling van de dorpsstraat is een belangrijk aspect.