Basisschoolleerlingen maken kennis met Nordwin College

Kollum -  Woensdag werd de jaarlijkse activiteitenmiddag voor de kinderen van de basisschool in het Nordwin College te Buitenpost gehouden. De activiteitenmiddag, die elk jaar voor basisschoolleerlingen van groep zeven en acht georganiseerd wordt, werd ook dit jaar weer door een overweldigend aantal deelnemers bezocht. Een kleine vierhonderd kinderen vermaakten zich opperbest op het VMBO-groen in Buitenpost.

De leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs waren enthousiast bezig met onder andere: pannenkoeken bakken, natuurkundeproefjes, dieren verzorgen, techniek met lego en bloemschikken. Ook kon er dit jaar weer een diploma Geitenmelken behaald worden en deden veel leerlingen een poging om de lengte van de slang te raden.

Uit de reacties van de bezoekers werd ook dit jaar weer duidelijk dat iedereen zich prima vermaakt had.

Foto's: Sake Beerstra