It Koartling doet mee aan het Tandem Fryslân Partner Forum

Buitenpost - Sociaal-cultureel centrum It Koartling uit Buitenpost gaat deelnemen aan het Tandem Fryslân Partner Forum. Tandem is een cultureel uitwisselingsprogramma ter versterking van gemeenschappen en samenleving in Europa.

Brandende culturele en sociale vraagstukken van onze tijd kunnen effectiever en creatiever worden aangepakt. Tandem biedt inspirerende leerervaringen in de vorm van samenwerkingsverbanden vanuit een andere plek en realiteit. Daartoe wil Tandem door heel Europa sterke netwerken laten ontstaan van creatieve gemeenschappen en culturele changemakers. Ook wordt de impact die deze initiatieven op hun regio hebben door het Europese programma ondersteund.

Tandem Fryslân

Afgelopen zomer hebben Tandem en Leeuwarden-Fryslân 2018 de handen ineengeslagen. Samen zijn ze Tandem Fryslân gestart, een uitwisselingsprogramma waarbij ideeën en ervaringen vanuit de Friese gemeenschap en Europa worden samengebracht.

Tandem Fryslân heeft uitsluitend betrekking op projecten in Fryslân of met een Friese gemeenschap. Sociaal-cultureel centrum It Koartling in Buitenpost heeft twee projecten ingebracht. Rumoer! is een vernieuwend project op het gebied van cultuureducatie voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De Creatieve Werkplaats is een veelomvattend sociaal en cultureel project, dat uit een groot aantal kleinere deelprojecten bestaat. Twee daarvan zijn inmiddels gerealiseerd: de Húskeamer fan Bûtenpost en de internationale vrouwengroep Melange.

Sociaal-cultureel centrum It Koartling in Buitenpost is onlangs uitgenodigd om deel te nemen aan de Tandem Fryslân Partner Forum. Tijdens deze vierdaagse bijeenkomst eind november op Terschelling zal It Koartling op zoek gaan naar een potentiële samenwerkingspartner onder de 23 andere Friese en Europese deelnemers. Zodra die is gevonden schrijft ieder ‘tandem’ een gezamenlijke aanvraag voor het volledige programma, bestaande uit een samenwerkingsplan en projectidee. Uiteindelijk worden 7 tandems geselecteerd.

Tandem Family

Iedere deelnemer zal deel uit maken van de Tandem family, profiteert van een meewerkmogelijkheid in de regio waar de Tandem partner gevestigd is, krijgt financiële ondersteuning en begeleiding voor het ontwikkelen van een prototype-idee en om een wederzijds succesvolle samenwerking op te bouwen.

Tandem Fryslân is mede ontwikkeld door Leeuwarden-Fryslân 2018 (Leeuwarden), European Cultural Foundation (Amsterdam) en MitOst (Berlijn), ondersteund door Fonds voor Cultuurparticipatie (Utrecht) en Rijeka 2020 - Europese Culturele Hoofdstad (Rijeka, Kroatië), uitgevoerd in samenwerking met Keunstwurk.