Universal Energy Solutions koopt grond Kootstertille voor biovergister

Kootstertille - Universal Energy Solutions (UES) gaat het perceel Westkern 6 in Kootstertille aankopen voor de bouw van een biovergister. Dat maakte het college van B en W van Achtkarspelen donderdagavond tijdens de raadsvergadering bekend. In 2010 is een vergunning verleend voor het realiseren van een biovergister op de Westkern. De vergister produceert groen gas, de gemeente heeft geen rol in de exploitatie. 

Alternatieve locatie

UES is bereid om een alternatieve locatie verder van de dorpskern en het gasmengstation te zoeken. Daarmee wil de ondernemer tegemoet komen aan de wensen van de inwoners van Kootstertille. De ondernemer gaat deze mogelijkheid samen met het college onderzoeken. Als binnen een half jaar geen geschikte alternatieve locatie is gevonden, dan kan de ondernemer terugvallen op de huidige plannen voor een biovergister op Westkern 6 in Kootstertille.