Bazar yn de Meniste Tsjerke Feanwâlden

Feanwâlden - Bazar Meniste Tsjerke, mei kofje en eigenmakke gebak yn it Grand Café, ‘lekkere’ prizen by it Rad van Avontuur, Boekemerk en kom op de foto mei Romke it Fryske hynder of op in echte Harley-Davidson. Saterdei 28 oktober 2017, fan 9.30 – 12.00 oere op de Suderwei 8 te Feanwâlden. In part fan de opbringst giet nei Stichting KiKa!