Ds. Gaele Postma neemt afscheid van pastorale werkzaamheden

Gerkesklooster-Stroobos -   Met een vesperviering in een volle hervormde kerk in Gerkesklooster, heeft ds. Gaele Postma afscheid genomen van de gemeente. Na zesenveertig jaar zet hij een punt achter zijn pastorale werkzaamheden.

Als dertigjarige jongeman begon hij in de Hervormde Gemeente Gerkesklooster-Stroobos met pastoraal werk. Hij wist zich in die jaren te ontwikkelen en te bekwamen, en met steun en het vertrouwen van ringpredikanten is hij Hervormd predikant geworden op grond van singuliere gaven.

In 1993 is hij bevestigd in het ambt en vertrokken naar Olderkerk-Niekerk-Faan en Lutjegast. Vervolgens ging hij naar Damwâld in 1996.

In 2000 ging hij de uitdaging aan in Noordoost-Friesland, als predikant van Anjum, Morra-Lioessens, Paesens-Moddergat en Nes-Wierum.

Na zijn emeritaat heeft hij nog diverse instellingen en gemeenten bijstand verleend in het pastoraat, onder andere in Haersmahiem, Drogeham, Opende-Kornhorn, en weer in Gerkesklooster-Stroobos.

Al die jaren bevlogen, inspirerend, bemoedigend en getuigend van Gods liefde.

In de dankwoorden werd zijn vrouw niet vergeten want zoals ds. Postma het zelf onder woorden bracht ‘zij is mijn steun en toeverlaat in alles’.

Als waardering voor zijn inzet gedurende al die jaren, is Gaele Postma het PKN draaginsigne in goud met briljant toegekend. Dat werd hem, samen met de bijbehorende oorkonde, uitgereikt door de voorzitster van de kerkenraad. 

Zijn werk in de Hervormde Gemeente Gerkesklooster-Stroobos zal worden voortgezet door Mevr. Froukje Wesseling – Schilstra.  Zij is reeds op 1 oktober bevestigd in het ambt van ouderling-kerkelijk werker.