Kollumerland c.a. verkoopt aandelen Eneco

Kollum - Kollumerland c.a. heeft donderdagavond als aandeelhouder in principe afscheid genomen van Eneco N.V. De gemeenteraad nam unaniem een amendement van de coalitiepartijen FNP, VVD en PvdA aan het totale aandelenpakket te verkopen.

Het college van b. en w. stelde voor 45% te verhandelen, zodat de gemeente alsnog een vinger in de pap houdt. De raad vindt dat er in dat geval te weinig invloed kan worden uitgeoefend. Bij de verkoop moeten de maatschappelijke belangen volgens de raad wel veilig worden gesteld door iets wat in het amendement ‘een beschermingsconstructie’ wordt genoemd. Het principe-besluit hangt bij de verdere procedure van een aantal factoren af zoals afstemming met Ferwerderadiel en Dongeradeel, inbreng van provinciewege en het oordeel van de andere 52 gemeentelijke aandeelhouders van Eneco N.V. Het geld dat voor Kollumerland c.a. uit de verkoop op termijn vrij komt, moet volgens de raad in eigen gemeente worden besteed aan lokale en vooral duurzame projecten. Tekst: Jelle Raap