Boekpresentatie Harm van der Meer in de Oosterkerk

Kollum - Dirigent Harm van der Meer overhandigde in de Oosterkerk in Kollum vrijdagavond het eerste exemplaar van het boek dat hij had geschreven over zijn leven en belevenissen aan zijn broer Henderik van der Meer. Ook las hij voor uit het boek.

De mensen en de muziek gaven hem genoeg stof om veel onvergetelijke verhalen en anekdotes op te schrijven, die hij in deze bundel heeft verzameld. Harm is een markant figuur met een kleurrijk leven. Harm van der Meer is geboren 1940 in Bantega. In 2005 werd Van der Meer al benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Op deze avond waren er speciale gasten; de drie koren, Het Lemster mannenkoor, Interkerkelijk Mannenkoor Drachten en CMK Wersterlauwers die gezamenlijk optraden onder leiding van Harm van der Meer. Harm was vele jaren het gezicht van meerdere mannenkoren in Friesland. In de hele regio stond Harm bekend als betrokken dirigent die met zijn kunde en enthousiasme, niet alleen in staat is om met een koor naar een muzikaal hoogtepunt toe te werken, maar ook de saamhorigheid en het enthousiasme van het publiek erbij te betrekken. Foto's: Sake Beerstra