Onderzoek naar toekomst centrum Surhuisterveen

Surhuisterveen - Surhuisterveen wil voorbereid zijn op de toekomst en zicht krijgen op kansen om het winkelen nog aantrekkelijker te maken. Plaatselijk Belang, Ondernemersvereniging H&I en gemeente Achtkarspelen laten laten hiervoor een onderzoek uitvoeren door bureau Bono Traffics uit Kampen.

Onderzoek Bono Traffics onderzoekt de centrumfunctie van Surhuisterveen en de infrastructurele zaken Er wordt onder andere gekeken naar de parkeergelegenheden in het dorp en de meest logische rijroutes. Ook worden er sessies met betrokken winkeliers en andere geïnteresseerden georganiseerd. Het onderzoek zal een rapport opleveren met daarin conclusies en aanbevelingen wat voor Surhuisterveen de meest wenselijke situatie is. “Begin 2018 is het onderzoek naar de infrastructuur afgerond. Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport zal een uitvoeringsagenda worden opgesteld’, aldus wethouder Harjan Bruining.