Nieuwe lijsttrekker voor VVD Achtkarspelen

Gerkesklooster - Freddy Hoekstra is door de leden van de VVD Achtkarspelen gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De vorige lijsttrekker en huidig raadslid, Lineke Kingma-Gardenier uit Surhuisterveen, wordt de nummer twee op de lijst.

Freddy Hoekstra (25) woont in Harkema en studeert aan de Rijksuniversiteit van Groningen Nederlands Recht, met de specialisatie Staats- en Bestuursrecht. Hij is naast schaduwfractielid parttime werkzaam bij de gemeente Terschelling als medewerker bestuursrecht.

,,Ik bin wiis mei it fertrouwen dat yn my stelt wurd”, zo zegt Freddy Hoekstra over zijn benoeming. ,,As Wâldpyken moat it ús stribjen wêze om te soarchjen foar in liberaal Achtkarspelen. Mei myn heldere blik op saken sil ik soarchje dat ús doelen, sa as in tunnel by de Úterwei by Surhuzum, helle wurde.”

Freddy Hoekstra is naar voren geschoven nadat Lineke Kingma had aangegeven niet nogmaals het enige raadslid van de VVD Achtkarspelen te willen zijn. Al sinds zijn vroege jeugd is de Harkemaster politiek geïnteresseerd, betrokken en gaat nooit een discussie uit de weg.

Het is Hoekstra zijn bedoeling om samen met Lineke Kingma in de campagne de kar te trekken om zo bij de verkiezingen ten minste twee zetels in de raad te pakken. Zij staan daarbij niet alleen. Ook de eerstvolgende kandidaten op de lijst, waaronder Durk Pool, Razwan Popal, Mieke de Kluijver en Swen Veenstra gaan helpen om een goed resultaat neer te zetten.

Met de VVD Achtkarspelen willen de kandidaten de waarden van de Wâldpyken uitdragen: ,,frijheid, eigen ferantwurdlikheid en rjocht foar syn raap”. Het verkiezingsprogramma van de liberalen is daarom kort en bondig: ,,net te folle drokte”. Een programma moet helder, breed en goed te presenteren zijn, aldus de VVD. ,,Politieke spellen gaan wij niet spelen.”