Bijeenkomst 'Meer mens, minder regeltjes' in Surhuisterveen

Surhuisterveen - Op woensdagavond 8 november 2017 wordt de bijeenkomst “Meer mens, minder regeltjes” gehouden. Dat gebeurt bij Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA), Molenweg 6a¹ in Surhuisterveen. De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur begint het programma. De bijeenkomst eindigt om 21.30 uur. De toegang, koffie en thee zijn gratis.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Cliëntenraad Achtkarspelen (CR-Acht), het Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden Steunpunt Kollumerland ca. / Achtkarspelen (SUSKA) en de WMO-raad in samenwerking met het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU).

Voor wie is de avond bedoeld?

De bijeenkomst is voor iedereen die te maken heeft met de sociale zekerheid en de zorg in de gemeente. Dat geldt zeker als je door de bomen het bos niet meer ziet door al die ingewikkelde regelingen.

Mensen met een laag inkomen of een uitkering en mensen die veel zorg nodig hebben krijgen te maken met die regelingen. Waar hebben mensen recht op bij een keukentafelgesprek? Wat betekent de ‘kostendelersnorm’ voor de uitkering? Op welke steun kun je rekenen?

De bijeenkomst begint met een aantal praktijksituaties. En dan is het woord aan de bezoekers.

Zij kunnen allerlei vragen stellen en ervaringen naar voren brengen. Samen wordt op zoek gegaan naar antwoorden en oplossingen. De organisaties zijn heel benieuwd naar de meningen en ervaringen. Daar laten ze het niet bij. Bezoekers kunnen verdere persoonlijke steun krijgen. Er zijn hulpverleners aanwezig met wie daarover afspraken gemaakt kunnen worden.

Uitnodiging

De organisaties hebben afgesproken dat de gemeente Achtkarspelen de uitnodiging voor de bijeenkomst toestuurt aan alle burgers die een uitkering of zorgvoorziening hebben. De mensen die op deze manier uitgenodigd worden kunnen zelf beslissen of ze wel of niet naar de bijeenkomst gaan. De organisaties zijn onafhankelijk en staan los van de gemeente.

Deze avond is alleen bedoeld voor genodigden, belangstellende die een uitkering of zorgvoorziening hebben.

Voor verdere informatie kunt u mailen naar info@cr-acht.nl of naar fsu@fsufriesland.nl