Het dak eraf in Doarpshûs de Pipegael

BROEKSTERWâLD - âLD Broeksterwâld werd afgelopen zaterdag op het nodige vuurwerk getrakteerd in dorpshuis de Pipegael, 29 artiesten van Kinderen voor kinderen tot Cindy Lauper betraden het podium.

In een prachtig jungle decor werden door vele deelnemers uit Broeksterwoude/ de Valom en Damwoude een fantastische act neergezet, want zo kon je het wel noemen. De deelnemers gooiden alles in de strijd om zo de prijzen, verdeeld over solisten en groepen, in de wacht te slepen. Van een boot tot aan een bed alles werd het podium opgesleept, werkelijk elke act was een heus spektakel.

Al met al had de jury, bestaande uit Tiffany van der Wal, Gaatze Bosma en Sjoerd Klaas Steegstra, weer een lastige taak om dit geheel te beoordelen. Uit eindelijk zijn zij tot het volgende oordeel gekomen: In de categorie zangers en zangeressen ging de eerste prijs naar Teatske Leegstra met het nummer Arm Land van de Lion King, de tweede prijs was voor Sjoukje Plutschouw met het nummer What about us van Pink, de derde prijs ging naar Grieta Koonstra met het nummer Girls just wanna have fun van Cindy Lauper.

In de categorie groepen werden Hidde Kazimier en Jorrit van Dijk eerste met het nummer Lazy Song van Bruno Mars, tweede werden Sjoukje Schaafsma, Els Elzinga, Charlotte Haakma en Tessa Postuma met het nummer New Rules van Dua Lipa, de derde prijs en tevens Publieksprijs werd in ontvangst genomen door juf Maureen wie samen met een hele groep kinderen uit haar klas het nummer juffrouw Toos van One Two Trio vertolkten.