Groot onderhoud Doarpsstrjitte Surhuizum gestart

SURHUIZUM - Wethouder Jouke Spoelstra heeft vandaag, met het opbreken van de Doarpsstrjitte bij de kruising met de C. Schuurmanwei, het startsein gegeven voor de werkzaamheden in Surhuizum.

,,Deze straat was echt aan onderhoud toe, hier moest iets gebeuren", aldus de wethouder. Met een shovel nam hij een hap uit het wegdek. ,,Een precisieklus die op het eerste gezicht gemakkelijker lijkt dan het is."

De reconstructie is een ingrijpend project, die tijdelijk hinder oplevert voor aanwonenden en andere weggebruikers. In het ontwerptraject is extra aandacht besteed aan verkeersveiligheid en de uitstraling van de dorpsstraat in Surhuizum.

Samenwerking

Achtkarspelen is dit voorjaar begonnen met de voorbereidingen van de reconstructie. In en langs de straat zijn werkzaamheden verricht aan kabels en leidingen. De gasleiding en de waterleiding zijn grotendeels vervangen. Ook zijn onderzoeken uitgevoerd naar de eigenschappen van de ondergrond. Aannemingsbedrijf Witteveen Surhuisterveen voert tot in het voorjaar van 2018 wegwerkzaamheden uit aan de Doarpsstrjitte en It Súd in Surhuizum. De weg en een deel van het riool zijn aan groot onderhoud toe. In samenwerking met Plaatselijk Belang is het ontwerp tot stand gekomen. 

Stremmingen

De Doarpsstrjitte en de C. Schuurmanwei zijn gestremd voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt met bebording omgeleid. Tot eind november kunnen lijnbussen niet door Surhuizum en Augustinusga rijden. Busreizigers moeten in deze periode opstappen bij de bushalte Augustinusga/Blauwverlaat. Als het werk aan de kruising klaar is, volgt de lijnbus de route via C. Schuurmanwei - Doarpsstrjitte - Augustinusga. 

Alle informatie over de reconstructie is te vinden op www.achtkarspelen.nl/surhuizum