PvdA Noardeast- Fryslân gaat zelfstandig verder

DOKKUM - De leden van de PvdA afdeling Noardeast-Fryslân hebben in grote meerderheid besloten om zelfstandig als partij mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018. Het bestuur had in de eerste ledenvergadering van de nieuwe afdeling de vraag neergelegd of er net als in andere gemeenten in Fryslân ook animo was voor een bredere linkse samenwerking. Die animo was er duidelijk niet. Een groot deel van de leden wil nadrukkelijk zelfstandig de verkiezingen in.

De vijftig aanwezige leden waren strijdbaar en stonden al in de campagnemodus. Opvallend was de aanwezigheid van en voor jonge leden. Met name deze nieuwe generatie leden van de PvdA pleitte voor de eigen PvdA idealen en zelfstandige deelname aan de verkiezingen. Daarnaast was een belangrijk argument dat de nieuwe afdeling eerst en vooral ook energie moet steken in de eigen samenwerking voor er sprake kan zijn van een bredere linkse samenwerking.

Voorzitter Bert Barten gaf aan dat er vooraf wel contact geweest was met andere linkse partijen in de regio, maar dat daarbij steeds is aangegeven dat de PvdA een ledenpartij is en dat de leden beslissen. De leden hebben een duidelijke keuze gemaakt. Het bestuur gaat aan de slag met een verkiezingsprogramma en kandidaten voor de verkiezingen in november 2018.