Kerken in Kollum steunen Voedselbank

KOLLUM -  De Protestantse Gemeente van Kollum organiseerde dit jaar weer een inzameling van oogstproducten ten behoeve van de Voedselbank. Woensdagavond 1 november was het dankstond voor gewas en arbeid. Veel mensen brachten vooraf, tijdens of na de kerkdienst oogstopbrengst naar de Oosterkerk in Kollum voor de voedselbank.

De leden van de ZWO stonden klaar om de oogstopbrengst (aardappelen, appels, peren, uien, wortelen etc.) in ontvangst te nemen. Op deze manier wil de ZWO op een heel concrete manier hulp bieden aan de arme kant van de samenleving. De ZWO gebruikt al jaren het volksvoedsel -de aardappel- als middel om de armoede te bestrijden.