Vereniging Friese gemeenten en De Friesland pakken samen schuldenproblematiek aan

DOKKUM - Om te voorkomen dat inwoners van Fryslân met betalingsachterstanden verder in de problemen komen, slaan de Friese gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar de handen inéén. Donderdag 2 november zetten beide partijen een handtekening onder het convenant ‘Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek 2017 – 2021’. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een effectieve aanpak van de schuldenproblematiek in geheel Fryslân.

Het te laat of niet betalen van de zorgverzekeringspremie kan een indicatie zijn van mogelijke financiële problemen. Met de ondertekening van het convenant zetten alle Friese gemeenten en De Friesland zich in om betalingsachterstanden op het gebied van de zorgverzekering te voorkomen, te beperken en structureel op te lossen.

De DDFK-gemeenten tekenden een dergelijk convenant al in maart van dit jaar. Ook de gemeente Leeuwarden sloot eerder zo’n overeenkomst met De Friesland. Met de ondertekening van deze overeenkomst is er nu een provinciebreed convenant ter voorkoming van betalingsachterstand.

Foto’s Jan van Empel