Bokwert voorstelling in Kruswei, Damwald

DAMWâLD - âLD. Op zaterdagavond 18 november zal er een humoristische voorstelling zijn : Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018. De rollen zullen gespeeld worden door Marijke Geertsma en Jan Arendsz. Zij zullen elk drie rollen voor hun rekening nemen. En er is een rol weggelegd voor Anneke Hondema. Journalist Bonne Stienstra is de schrijver van dit spektakel.

Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018 is een theatervoorstelling over een gemiddeld Fries dorp, dat plotseling de kans krijgt “Kulturele Hoofdplaats 2018” te worden. Men zou verwachten, dat iedereen in saamhorigheid daar voor wil inzetten, maar in de praktijk blijkt dat er grote onderlinge meningsverschillen zijn. Dat is de rode draad van de voorstelling, die ook – en misschien nog meer – gaat over onderlinge verhoudingen, persoonlijke verhalen, over hedendaagse strubbelingen en conflicten die hun oorsprong vonden in een generaties lang verleden.

Op zaterdagavond 18 november begint de voorstelling om 20.30 uur. De zaal is open om 20.00 uur. Kaarten zijn online te bestellen via www.dekruisweg.nl of u kunt kaarten kopen bij Primera in Damwâld.