Cultuurstimuleringsprogramma van start op Wingerd Damwald

Damwâld - Woensdag 8 november is wethouder Emke Peterson aanwezig bij de Kultuerdei op SO Fryslan school de Wingerd, de kick-off van een driejarig kunst- en cultuurprogramma op de school. In het kader van het sport- en cultuurstimuleringsprogramma Special Heroes krijgen leerlingen in het speciaal onderwijs op de Wingerd in Damwȃld woensdag 8 november 2017 de kans om deel te nemen aan kunst- & cultuuractiviteiten.

In de maanden oktober en november vindt voor diverse speciaal onderwijs scholen in het hele land de Special Heroes Experience plaats, ook in Damwȃld bij de De Wingerd, een dag met diverse kunst- en cultuur activiteiten in samenwerking met lokale kunst- en cultuur aanbieders. De Kultuerdei is een dag vol verschillende workshops, waarbij leerlingen onder begeleiding van kunst- & cultuuraanbieders, vakdocenten, groepsleerkrachten en stagiairs kunnen op een laagdrempelige manier en in de vertrouwde omgeving van de school kennismaken kunnen maken met activiteiten zoals muziek, rap, theater, djembé, Ukeleles, dans en nog veel meer. Met de workshops geeft de Wingerd de leerlingen een beeld van de diverse mogelijkheden binnen het gebied van hobbyvorming en vrijetijdsinvulling. En hoopt een grote groep jongeren zo enthousiast te maken, dat ze uiteindelijk lid worden van een  kunst- & cultuuraanbieder. Door het brede aanbod op deze dag wordt iedereen aangesproken; de muziekliefhebber en de kunstfan. Over de Wingerd De Wingerd is een ZML school bestemd voor leerlingen met een blijvende beperking in het leren. Naast de leerproblemen is er ook vaak sprake van bijkomende problemen, zoals: Een autisme spectrum stoornis, motorische problemen, spraak- en taalproblemen, visuele en/of auditieve, sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. De school bereidt z’n leerlingen voor op een zinvolle, actieve structurele vrijetijdsbesteding door mede gebruik te maken van het programma Special Heroes Sport (sinds 2015) en Art (sinds dit schooljaar). Wingerd zet structureel in op cultuureducatie en -participatie Naast het driejarig programma Art Heroes heeft de school een Muziekimpuls en een subsidie voor professionalisering van het cultuuronderwijs toegekend gekregen. Door deze te combineren kan de school de komende jaren toewerken om kunst en cultuur een structurele plaats te geven binnen de school waarbij leerlingen en leerkrachten hun talenten op het gebied van muziek, drama en beeldende vorming kunnen ontdekken zowel binnen als buiten de school. Over Special Heroes Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen. Het programma wordt in nauwe samenwerking met scholen en lokale sport- en cultuuraanbieders uitgevoerd. Meer informatie: www.specialheroes.nl.