Cursus voor de toekomst van start voor leerlingen Dockinga VMBO-VAKschool

Dokkum -   Tegelijkertijd met de start van het nieuwe leerjaar, is de VAK-school van het Dockinga College gestart met een nieuwe training voor de eerstejaars leerlingen. Deze studievaardigheidstraining was een pilot van vijf weken waar meer dan een derde van de eerstejaars zich voor aan had gemeld.

Initiatiefnemer Rineke de Jong, zorgcoördinator van de VAKschool, over de training: “De gedachte achter deze training is duidelijk: Nieuwe leerlingen komen vanaf het basisonderwijs op een nieuwe en onbekende school en worden in het diepe gegooid. Een training als deze geeft hen handvatten en meer zelfvertrouwen als het gaat om de aanpak van schoolse, maar ook sociale zaken”. De deelnemende leerlingen, in de leeftijd van 12 en 13 jaar, hebben meer inzicht gekregen in de werking van hun brein in relatie tot het leren. Verder hebben ze handige tips gekregen over het maken van een planning en hebben zij nagedacht over hoe zij het beste verschillende vakken kunnen leren.

De training werd gegeven in het BAB (Bureau Advies en Begeleiding) door Keimpe Jan Bosch. “Samen met de leerlingen onderzoeken op welke wijze zij het beste leren, vind ik absoluut een waardevolle toevoeging voor hun schoolloopbaan”. In de toekomst is de VAK-school van plan om deze training te blijven aanbieden om zo de leerlingen vanaf de start goed te begeleiden. De training heeft een open karakter en er is geen toetsing. De leerlingen krijgen aan het eind een mooi certificaat als bewijs van deelname.