Sytze de Boer erelid Friese Boys

KOLLUMERZWAAG - Op een drukbezochte ledenvergadering van Friese Boys werd Sytze de Boer benoemd tot erelid van Friese Boys. Sytze heeft vele functies gehad bij Friese Boys, de financiën van de kantine heeft hij vele jaren op een betrouwbare en goede manier verzorgd. De Boer heeft ook jaren zitting gehad in het bestuur. Vanaf het huidige seizoen heeft Jan Kempenaar de taken van De Boer overgenomen. Als dank voor de bewezen diensten kreeg de Boer dus de titel van erelid. Sytzes vader Sjoerd was ook een echte Friese Boys man en tevens erelid. Nu is het de taak voor de zonen van Sytze (Sjoerd en Tjeerd) om deze traditie in stand te houden

Albert van Seggeren opende de vergadering en gaf een samenvatting van wat er het afgelopen seizoen allemaal gebeurd is binnen de vereniging . Ben Noorlander gaf via het jaarverslag nog een aanvulling op het gebeuren binnen Friese Boys.

Theo Beerda gaf een presentatie van het beleidsplan voor de jeugd en senioren waar de TC zich het afgelopen seizoen zich hebben bezig gehouden. Wietse de Graaf vertelde de activiteiten binnen de supportersvereniging en Jan Top deed dit voor de club van 100. Siebren de Boer gaf tekst en uitleg over de renovatie van de kantine. Er is al veel gebeurd maar er moet nog veel gebeuren. Hinke de Boer vertelde waar het jeugdbestuur zich het afgelopen jaar mee heeft bezig gehouden.

In de pauze was er een verloting, de gelukkige winnaars waren Theo Beerda, Jappie de Vries, Harry Douma, Hinke de Boer, Ben Noorlander en Jan Kempenaar.

Na de pauze gaf penningmeester Jan Kempenaar tekst en uitleg van het financieel verslag. Friese Boys kon het afgelopen seizoen afsluiten met een keurig financieel resultaat.

Bij de bestuursverkiezing werd Johannes Hoekstra herkozen voor een volgende bestuursperiode.