Eigen TechLab voor Botkeskoalle Damwâld

Damwâld - Op de Dr. J. Botkeskoalle in Damwâld is woensdagochtend het TechLab officieel geopend. ,,Het is een geweldig initiatief”, aldus wethouder Gerben Wiersma van de gemeente Dantumadiel.

Wiersma nam de openingshandeling van het lab voor z’n rekening middels een high five met een robot. Het samenspel tussen de wethouder en de robot - die de Botkeskoalle net als andere basisscholen in Friesland van de provincie heeft gekregen - leidde tot veel stralende gezichten bij de leerlingen. En dat is juist ook het mooie aan innovatief onderwijs, aldus directeur Alie Rienks van de Botkeskoalle. ,,Het gaat allemaal spelenderwijs. De kinderen hebben niet in de gaten dat ze aan het leren zijn.” Het TechLab, waar alle groepen van de Botkeskoalle gebruik van maken, is een eigen initiatief van de school. Door de invoering van het continurooster kwam het overblijflokaal bij de start van het cursusjaar leeg te staan. Het onderwijsteam van de Damwâldster openbare basisschool lanceerde vervolgens het idee om de ruimte te benutten voor techniekonderwijs. Die gedachte kreeg over een breed front een warm onthaal. ,,Dat gaan we doen”, zo klonk het enthousiast. Bij de inrichting van het TechLab verkeerde de Botkeskoalle in de gelukkige omstandigheid dat ze een beroep kon doen op het budget voor het inrichten van een ‘inspirerende leeromgeving’ van scholenkoepel Roobol. ,,Daar hebben we mazzel mee”, prijst leerkracht en TechLab-voortrekker Erik Lei de financiële ondersteuning vanuit de stichting. Roobol hecht zeer grote waarde aan innovatief onderwijs en digitale kennis. De koepel wil de kinderen graag vaardigheden laten ontwikkelen die essentieel zijn voor het leven in deze eeuw (21th Century Skills). ,,Het is zaak om de kinderen klaar te stomen voor de maatschappij van de toekomst. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen”, aldus directeur-bestuurder Willem Wouda van Roobol. De - onderwijskundige - weg naar ‘de wereld van morgen’ is best wel een avontuurlijk traject vol vraagtekens, weet Wouda. Vanuit dat oogpunt prijst de directeur-bestuurder het initiatief van de Botkeskoalle om binnen no-time een eigen TechLab op te zetten. ,,In de onderwijswereld gaan veranderingen niet zo snel. Jullie hebben dit ‘nieuwe ondernemen’ rap uit de grond gestampt. Daar mogen jullie best trots op zijn.” De ontwikkeling van idee tot opening van het lab werd in vijf weken tijd gerealiseerd. Vanaf volgende week gaat de Botkeskoalle het TechLab in het lesprogramma opnemen. In de voorbije periode snuffelden de kinderen aan de materialen. De eerste ervaringen daarbij zijn louter positief, aldus directeur Rienks. ,,Het programmeren bijvoorbeeld vinden ze fantastisch.” Bij het TechLab hanteert de school een doorgaande leerlijn. Zo pakken de kinderen van groep 1 de beginselen van het programmeren op met de Bee-Bot. ,,Daarbij wordt ook het logisch denken gestimuleerd”, stelt Rienks. Daarnaast komen ook andere vaardigheden bij het werken in het TechLab om de hoek kijken, zo vertelt leerkracht Lei, die ook ICT’er van de Botkeskoalle is. Samenwerken en creatief leren denken zijn twee skills die de leerlingen ook in het lab ontwikkelen. ,,De kinderen vinden het fantastisch om in het TechLab te werken”, aldus Lei. ,,Wat opvalt is dat ze het allemaal met minimale instructie oppakken. Ze groeien ermee op.” In het TechLab van de Botkeskoalle bevindt zich naast allerhande digitale leermiddelen - uiteraard - ook een 3D-printer. Deze heeft de school van de gemeente Dantumadiel gekregen. De printer, die door leerlingen van groep acht van vorig jaar is gebouwd, wordt ook volop gebruikt. Het doet wethouder Wiersma goed dat dit het geval is en dat de Botkeskoalle haar nek uitsteekt voor innovatief onderwijs.  ,,Het is fantastisch dat jullie zo vooruitstrevend bezig zijn.” Tekst: Atze H. van der Ploeg Foto: Dr. J. Botkeskoalle Damwâld