Definitief ontwerp Suderwei Feanwâlden krijgt positieve reacties

Feanwâlden - Woensdag 8 november 2017 werd het Definitief Ontwerp voor het project Kansen in Kernen van de Suderwei, Feanwâlden gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden. Vertegenwoordigers van de gemeente gaven een toelichting. Het was een druk bezochte bijeenkomst met positieve reacties.

Het Voorlopig Ontwerp is een aantal keren aan het dorp gepresenteerd. Het gedeelte van de Suderwei (vanaf het kruispunt De Swette tot de spoorwegovergang) is inmiddels verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Op kleine details zijn er nog wijzigingen mogelijk. De uitvoering staat gepland voor 2018.

De herinrichting is onderdeel van het project Kansen in Kernen (KiK). Provincie en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel verbeteren de leefbaarheid in Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Nu de Centrale As in gebruik is genomen komt er immers veel minder doorgaand verkeer door deze dorpen.

Kijk voor inzage in de plannen op www.dantumadiel.eu onder tabblad Projecten > Kansen in Kernen > Feanwâlden.